Røros kommune

Brenner du for frivilligheten?

Leder frivilligsentralen

Kort om stillingen

Vi har ledig 100 % stilling som leder av Røros frivilligsentral. Som leder vil du ha en spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver innenfor sentralens arrangementer, aktiviteter og samarbeidsprosjekter. Lederen vil få ansvar for å utvikle og drifte sentralen i samarbeid med virksomhet for kultur og fritid, samt sentralens styre, og i tråd med retningslinjer fra Norges Frivilligsentraler.

Om oss

Frivilligsentralen er organisatorisk plassert i virksomhet for kultur og fritid.

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Røros frivilligsentral skal rekruttere og formidle frivillig engasjement og være samarbeidsinstans for frivillige lag og organisasjoner, enkeltpersoner og samarbeidspartnere lokalt.

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis bachelor innen relevant fagområde, relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Relevant praksis og engasjement innenfor feltet frivillighet, kulturaktivitet og brukerinvolvering.
 • Gjerne prosjekterfaring og arrangementserfaring.
 • God digital kompetanse.
 • God norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne.
 • Arbeide selvstendig og fleksibelt, være er en god organisator med utpregede gode samarbeidsevner. 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Være ansvarlig for sentralens daglige drift.
 • Medvirke til ett godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner, enkeltpersoner, kommunen, og andre instanser.
 • Initiere, mobilisere og samordne frivillige aktiviteter og koblinger mellom bruker og frivillig, være et kontaktpunkt og et bindeledd for de som ønsker å yte eller motta frivillig innsats.
 • Legge til rette for nye møteplasser på tvers av kulturer og generasjoner og oppfølging av eksisterende.
 • Gjennomføre lokale arrangementer og aktiviteter sammen med frivilligheten.
 • Koordinere drift og utvikling av utstyrssentralen i kommunen.
 • Andre arbeidsoppgaver som faller inn under virksomheten og/eller sentralens ansvarsområde.
 • Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid.
 • Frivilligsentralen er med i nettverket for Fjellregionen, som består av 17 sentraler med 2 nettverksledere.
 • Frivilligsentralen samarbeider med sentralene i nabokommunene der det er naturlig.

Personlige egenskaper

 • Kjennskap til kultur- og frivillig organisasjonsliv.
 • Ha gode samarbeidsevner og være utpreget serviceinnstilt
 • Positiv, og trygg i egen rolle
 • Ha evne til både å jobbe selvstendig og i team.
 • Trives med varierte arbeidsoppgaver
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt, da daglig leder sammen med virksomheten og sentralens styre vil ha stor frihet til å videreutvikle og initiere nye områder for frivillig innsats til det beste for kommunens innbyggere. 

Vi kan tilby

 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

12.12.2022

Tiltredelse:

01.03.2023

Arbeidssted:

Frivilligsentralen

Kontaktpersoner:

Adresse:

Bergmannsgata 23 7374 Røros