Røros kommune Røros kommune

Sommervikarer innen helse og omsorg

Er du glad i å jobbe med mennesker, gi glede i deres hverdag og gjøre en forskjell?

Da søker vi deg som vår kollega i sommer 2023

Kort om stillingen 

Røros kommune søker etter dyktige sommervikarer innen helse og omsorg! Vi har behov for vikarer på flere ulike enheter, blant annet:

• Gjøsvika sykehjem
• Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS)
• Hjemmebaserte tjenester
• Tjeneste for funksjonshemmede (TFF)
• Røros legesenter
• Dagsenter

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, aktivitører, bioingeniører, pleiemedarbeidere, renholdsoperatører og assistenter (kjøkken / renhold). Studenter innen sykepleie-, vernepleie-, medisin- og bioingeniørutdanning og helsefag elever oppfordres til å søke. Andre interesserte over 18 år kan også søke da opplæring vil bli gitt.

Oppgi i søknaden hvor du ønsker å søke jobb og hvilke uker du kan jobbe.

Vi trenger sommervikarer i uke 26-33
Søkere som kan jobbe i 100 % stilling i minst 4 uker sammenhengende vil få et tillegg på kr. 15.000,- over tarifflønn. Det gjelder også for faste ansatte med en deltidsstilling.

Vi ønsker deg velkommen som en av våre kollegaer i helse og omsorg i Røros kommune: https://www.youtube.com/watch?v=yagfp0XIxhE 


 Kvalifikasjoner

 • det legges vekt på egnethet til å jobbe med pasienter/brukere
 • du er omsorgsfull og glad i mennesker
 • evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre
 • evne til å ta initiativ og ansvar
 • grunnleggende IT-kunnskaper
 • behersker norsk både muntlig og skriftlig
 • søkere til hjemmebaserte tjenester og nattvakt må ha førerkort klasse B 


Arbeidsoppgaver og ansvar

Vi har forskjellige arbeidsoppgaver innenfor helse og pleie og omsorg. På legesenteret er det oppgaver som bioingeniør og sykepleier på dagtid.

I hjemmebaserte tjenester, TFF og på sykehjemmene har vi oppgaver innenfor sykepleie, helsefag, renhold og kjøkken (kjøkkenassistenter er kun på ØBHVS). På disse avdelingene jobbes det turnus (dag, kveld og natt).

Oppgi i søknaden om du ønsker å jobbe natt. Det kreves helsefaglig utdanning for å kunne jobbe natt. Ferievikarer jobber annenhver helg. 


Vi kan tilby

 • Studenter som går utdanning som er relevant for stillingen lønnes ut ifra fra følgende lønnstabell:

Studieprogresjon

Lønn tilsvarende

Fullført 1.år ved høyskole/universitet

Fagarbeider med 0 ansiennitet

Fullført 2.år ved høyskole/universitet

Fagarbeider med 1-årig fagskole med 0 ansiennitet

Fullført 3.år ved høyskole/universitet

Stilling med krav om 3-årig H/U utdanning med 0 ansiennitet

Fullført 4.år ved høyskole/universitet

Stilling med krav om 4-årig H/U utdanning med 0 ansiennitet

Fullført 5.år ved høyskole/universitet

Stilling med krav om 5-årig H/U utdanning med 0 ansiennitet

 • rekruteringstillegg sykepleiere: stillingen lønnes kr. 15.000,- over tarifflønn ved oppstartstidspunkt
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • nyttig arbeidserfaring som kommer godt med på CV
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere


Søknadsfrist: 28.02.2023

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til avdelingsleder ved:

Hjemmebaserte tjenester og dagsenter:
Elisabeth Tamnes, tlf. 40 61 01 30 eller e-post: elisabeth.tamnes@roros.kommune.no

Tiltak for funksjonshemmede:
Trine Lise Trønnes, tlf. 90 74 52 37 eller e-post: trine.tronnes@roros.kommune.no

ØBHVS:
Kristin Granhaug, tlf. 92 26 19 47 eller e-post: kristin.granhaug@roros.kommune.no  

Gjøsvika sykehjem:
Lovise Kyllingstad, tlf. 48 18 03 11 eller e-post: lovise.kyllingstad@roros.kommune.no

Røros legesenter (fra 01.01.2023):
Vivian Haugom, tlf. 950 26 117eller epost: vivian.haugom@roros.kommune.no

 

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges (maks. tre måneder gammel), jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.


Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid
Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

28.02.2023

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Helse og omsorg

Kontaktpersoner:

Gonda Brouwer

mob: +47 97 42 40 42

Adresse:

Bergmannsgata 23 7374 Røros

Kart: