Røros kommune

Fastlege Røros legesenter, 100% stilling

Fastelege Røros legesenter

Kort om stillingen

Vi har en ledig stilling som kommunalt ansatt fastlege i 100%  stilling ved Røros legesenter. Listelengde er inntil 800 pasienter. Vi er åpen for fleksibel tilstedeværelse i praksisen etter avtale/ønske. 

Trykk på vedlagt lenke, og se filmen som beskriver hvordan det er å jobbe som lege i Røros kommune. Her kan du også møte noen av våre ansatte i tjenesten. 

https://www.youtube.com/watch?v=hVaY7SqxvjY 

Om oss

Røros legesenter består av kommunalt ansatte fastleger. Når vi blir fulltallige, vil det jobbe 8 fastleger og 1 LIS1 ved legesenteret. I tillegg jobber det erfarne sykepleiere, bioingeniører og helsesekretær hos oss. Det er et veldrevet legesenter som gir trygge rammer, stor grad av variasjon og tverrfaglige arbeidsoppgaver. Ved senteret har vi fokus på samarbeid og kollegaveiledning.


Røros legesenter er for tiden midlertidig lokalisert i flunkende nye Øverhagaen bo, helse og velferdssenter, og bygget rommer en del av kommunens øvrige helse-og omsorgstjenester. Vi er opprinnelig lokalisert vegg i vegg med St.Olavs Hospital, Røros Sykehus. Disse lokalene er under renovering, og skal etter planen stå ferdig til innflytting om ca 1,5 år. 


Vi har et interkommunalt legevaktsamarbeid med nabokommunene Holtålen og Os. Legevaktdistriktet har cirka 10 000 innbyggere. Når alle stillingene i legevaktsdistriktet blir besatt vil den bli 17-delt. Legevaktsentralen er lokalisert på Røros sykehus og legevaktslegen har disponibel leilighet i umiddelbar nærhet med tilgang til journalsystem. Legen er privat næringsdrivende på legevakt, og får beredskaps- og timelønn i henhold til SFS 2305 (særavtale DNLF) og legen beholder alle refusjoner og tillegg selv. Legevaktslegen disponerer akuttbil. Akuttbilen er bemannet med paramedic mandag-fredag mellom kl. 10-22.

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste/LIS1
 • Lege er under spesialisering (LIS3) eller spesialist i allmennmedisin
 • Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt er en forutsetning
 • God kjennskap til norsk lovverk og trygdesystem
 • Førerkort klasse B, bør disponere egen bil

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Pasientliste på inntil 800 pasienter
 • Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt
 • Inntil 20% ikke-kurative oppgaver

 

Personlige egenskaper

 • I tillegg til faglige kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på personlig egnethet og faglig engasjement
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Gode evner til samhandling
 • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende muntlig og skriftlig

 

Vi kan tilby

 • Fleksibel titlstedeværesel i praksis etter avtale/ønske 
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Det tilrettelegges for veiledet tjeneste
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Kommunal avtale med treningssenter

 

Annet

 • Kommunen tilrettelegger for at alle kan komme i gang med LIS3-løp og resertifisering av spesialiteten
 • Ikke-kurative oppgaver ved Røros legesenter innebærer visitt ved to sykehjem, helsestasjon for barn og unge, lege i samisk helseteam og visitt ved intermediæravdelingen ved Røros sykehus
 • Journalsystem ved Røros legesenter er CGM Journal og på legevakt brukes CGM Legevakt. Helseplattformen innføres i 2023. 
 • Aktuelle søkere blir innkalt til intervju, vitnemål og attester medbringes da
 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse (maks. tre måneder gammel) jf. helsepersonelloven § 20 a.

 

Kontaktpersoner

 

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Velg en avdeling fra listen for å komme videre til søknadsskjemaet

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

07.12.2022

Tiltredelse:

snarest

Arbeidssted:

Røros legesenter