Røros kommune Institusjonsbaserte tjenester

Helsefagarbeiderstillinger

Blir du vår nye kollega?

 

Kort om stillingen

Vi har ledige helsefagarbeider- (omsorgsarbeider, hjelpepleier) stillinger:

 • 3 stillinger 80 - 100 % fast stilling, Gjøsvika sykehjem

 • 80 - 100 % fast, Øverhagaen bo-, helse- og veferdssenter


Oppgi i søknaden hvor du vil jobbe og eventuell stilling størrelse.

Kort om oss

Virksomhet institusjonsbaserte tjenester består av enhetene Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter og Gjøsvika sykehjem.

ØBHVS består av en sykehjemsavdeling med 22 plasser fordelt over langtidsplasser og korttidsplasser for avlastning, rehabilitering og utredning, og en avdeling med 23 boenheter til heldøgnsomsorg (HDO). 

Gjøsvika sykehjem er tilrettelagt for personer med demenssykdom. Sykehjemmet har 5 åpne avdelinger med tilknytning til sansehage. Det bor 6 pasienter på hver avdeling.

ØBHVS og Gjøsvika sykehjem er spennende arbeidsplasser og har fokus på helhetlig pleie og pasientene i midtpunktet. Vi jobber kontinuerlig med å øke vår kunnskap og kompetanse for å kunne møte morgendagens utfordringer. Vi arbeider tverrfaglig og har god faglig kompetanse, og ser nå etter flere dyktige medarbeidere. Avdelingen har grunnturnus med mulighet for bytte, samt arbeid hver tredje helg. Vi har 2-delt turnus og egne nattvakter.

Kvalifikasjoner

 • helsefagarbeider (hjelpepleier/omsorgsarbeider) med godkjent norsk autorisasjon
 • lærlinger i helsearbeiderfaget som har påbegynt siste halvåret kan også søke
 • det legges stor vekt på egnethet til og erfaring fra arbeid med pasienter med demenssykdom eller innen geriatri
 • ønskelig med erfaring fra pleie og omsorg
 • grunnleggende IT-kunnskaper
 • behersker norsk både muntlig og skriftlig

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • helsefagarbeidere har et helhetlig ansvar for å ivareta pasientens individuelle og grunnleggende behov
 • delta i utredning, pleie og behandling av den enkelte pasient i samarbeid med øvrig personell
 • veiledningsansvar overfor elever, lærlinger, studenter, nytilsatte og øvrige kollegaer
 • administrere legemidler i henhold til legemiddeldelegasjon
 • andre oppgaver som tilhører avdelingen

Personlige egenskaper

 • omsorgsfull og glad i mennesker
 • evne til å jobbe selvstendig og i team
 • evne til å ta initiativ og ansvar
 • fleksibel og glad i utfordringer
 • gode kommunikasjonsevner

Vi kan tilby

 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere


Her kan du se hvem vi er i helse og omsorg i Røros kommune: https://www.youtube.com/watch?v=yagfp0XIxhE

 

Søknadsfrist: 30.09.2023

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 

Gjøsvika sykehjem:
avdelingsleder Lovise Kyllingstad, tlf. 481 80 311, e-post: lovise.kyllingstad@roros.kommune.no

Øverhagaen bo-, helse, og velferdssenter:
avdelingsleder Bente Tellebon, tlf. 957 89 645, e-psot: bente.tellebon@roros.kommune.no 

 

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser

 

Velg en avdeling fra listen for å komme videre til søknadsskjemaet

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.09.2023

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter og Gjøsvika sykehjem