Røros barnehage

Sommerjobb for ungdom ved samisk barnehageavdeling

Giesiebarkoe saemien maanajgïertegoevtesisnie / Sommerjobb i samisk barnehageavdeling

Kort om stillingen

 

Datne gaskem 16-20 jaepien båeries jïh dov lea daajroe saemien gïelen jïh kultuvren bïjre? Dellie mijjen lea giesiebarkoe dutnjien!

 

Mijjen lea giesiebarkoe akten jallh göökte noeride saemien goevtesisnie Svaale, Luvlege maanagïertesne. Giesiebarkoe maahta barkoe årrodh akten noerese 4 våhkoeh jallh göökte noeride ektesne 2 våhkoeh. Aalkoe ovrehte ruffien 21.b. /

 

Er du mellom 16-20 år og har kjennskap til samisk språk og kultur? Da har vi en sommerjobb til deg!

Vi har sommerjobb for en eller to ungdommer ved samisk avdeling Svaale i Ysterhagan barnehage. Sommerjobben kan være for èn ungdom i 4 uker eller for to ungdommer sammen i 2 uker. Oppstart vil være 26. juni. 

Om oss

Røros barnehage er en virksomhet som består av tre sentrumsbarnehager, Ysterhagan, Øya og Kvitsanden barnehage. Ysterhagan barnehage er en 2-avdelings barnehage, hvor den ene avdelingen er sørsamisk og har sørsamisk som dagligspråk. Barnehagen er en lekende arbeidsplass med fokus på læring, glede, omsorg og opplevelser. Læringsaktiviteter foregår like mye ute som inne, vinter som sommer. Formidling av samisk språk og kultur skjer i alle hverdagssituasjoner, og er en sentral del av arbeidet. Barna er i alderen ett til fem år. Vi tilbyr en variert hverdag i samspill med små og store!

Kvalifikasjoner

 • kunnskap om samisk språk og kultur. Det er ønskelig at du forstår samisk og kan prate litt samisk
 • du er mellom 16-20 år
 • du er interessert i å få innblikk i og delta i barnas hverdag i barnehagen

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • leke med barna ute og inne
 • delta i de ulike daglige aktivitetene sammen med barna
 • bruke egen kompetanse i samisk språk og kultur i samspill med barna
 • være med på tur med barna
 • alle aktiviteter vil være under veiledning av en fast ansatt

Personlige egenskaper

 • godt humør
 • vise engasjement og evne til å ta initiativ til lek og aktivitet med barna

Vi kan tilby

 • en kjempegod mulighet til å få et innblikk i hvordan det er å arbeide i barnehage
 • en spennende hverdag med mye lek og aktiviteter, både ute og inne 
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner

Søknadsfrist: 8. juni

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sigrid Frostvoll, styrer i Ysterhagan barnehage, på tlf. 48 28 26 49 eller e-post: sigrid.frostvoll@roros.kommune.no

Før ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges (maks. tre måneder gammel), jf. barnehageloven § 19.

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Vivian Solbakken  viviann.solbakken@roros.kommune.no

 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Prosjekt

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

08.06.2023

Tiltredelse:

Juni 2023

Arbeidssted:

Røros

Kontaktpersoner:

Sigrid Frostvoll

mob: +47 48 28 26 49

Adresse:

Bergmannsgata 23 7374 Røros

Kart: