Røros kommune

Stilling ved Røros helsestasjon, flyktningehelsetjenesten

Stilling i flyktningehelsetjenesten

Kort om stillingen

Vi har en ledig 100% engasjementstilling som psykiatrisk sykepleier/ helsesykepleier/ sykepleier/ vernepleier i flyktningehelsetjenesten. Engasjementet varer ut 2024.

I denne stillingen skal du ha kontakt med alle nyankomne flyktninger i kommunen gjennom helsesamtaler og kartlegging av den enkeltes flyktnings helse. Du skal følge opp flyktninger som har helserelaterte utfordringer. Dine oppgaver blir også å koordinere helsetjenester til flyktninger og ha oppfølging av barn og voksne med spesielle behov. Til stillingen ligger også å ha støttesamtaler i forhold til psykisk helse. Du kommer til å jobbe tett med flyktningetjenesten, psykisk helse- og rustjeneste, legetjenesten og flyktningehelsesykepleier. Nærmeste leder er avdelingsleder ved helsestasjonen.

Om oss

Røros helsestasjon har ansvar for helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste i grunnskolen og videregående skole, helsestasjon for ungdom, miljørettet helsevern, flyktningehelsetjeneste og jordmortjeneste. Avdelingen tilhører virksomhet for helse, og vi er et godt team som består av fem helsesøstre, to kommunale jordmødre, fysioterapeut og lege. Vi har et godt samarbeid med de andre tjenestene som jobber opp mot barn og unge i kommunen, samt de andre avdelingene i virksomheten helse. Røros helsestasjon har vært en av pilotkommunene i samarbeidsmodellen BTI (bedre tverrfaglig innsats).

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker primært at søker har utdanning som psykiatrisk sykepleier eller helsesykepleier.  Men søkere med 3- årig bachelor som sykepleier eller vernepleier kan også søke. 
 •  Det er ønskelig at søker har arbeidserfaring fra flyktningehelsetjenesten eller psykisk helsetjeneste.
 •  Sertifikat klasse B
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 •  Helsesamtaler med alle nyankomne flyktninger
 •  Oppfølging av helserelaterte utfordringer
 •  Koordinering av helsetjenester til den enkelte flyktning
 •  Oppfølging av barn og voksne med spesielle behov
 •  Støttesamtaler

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet blir vektlagt 
 •  Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 •  Kan jobbe tverrfaglig og i team.

Vi kan tilby

 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Du kommer til å jobbe tett med flyktningetjenesten, flyktningehelsesykepleier og psykisk helse- og rustjeneste.
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

05.06.2023

Tiltredelse:

21.08.2023

Arbeidssted:

Røros Helsestasjon

Kontaktpersoner:

Bjørg Todalshaug

mob: +47 92827464

Adresse:

Bergmannsgata 23 7374 Røros

Kart: